Regulamin Sklepu internetowego Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Galerię BWA z siedzibą w Kielcach, adres: Kapitulna 2, 25-011 Kielce wpisaną do rejestru instytucji prowadzoną przez Urząd Miasta Kielce pod numerem RIK 5/96, NIP: 959 -08-29-973, REGON:000827573, zwane dalej „Sprzedawcą”, za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresembwakielce.pl

Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach .

 

UŻYTE W REGULAMINIE WYRAŻENIA OZNACZAJĄ:

Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.,204 ze zm.)

Sprzedawca: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce, RIK 5/96, NIP: 959-08-29-973, REGON: 000827573

Kupujący: osoba która realizuje procedurę zakupu w Sklepie i akceptuje jego regulamin.

Sklep: sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: bwakielce.pl,
kontakt telefoniczny: wydawnictwa: +48 41 367 64 47 wew. 21, 26, (poniedziałek – piątek) od godz. 8.00 – 16.00;
dzieła sztuki: +48 41 378 71 91,godz. 9.00 – 17.00, (wtorek – sobota), kontakt mailowy: sklep@bwakielce.pl

Zamówienie: ogół towarów umieszczonych przez Kupującego w Koszyku

 

I. WSTĘP

 1. Sklep, prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwia zakup towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) pod adresem internetowym: bwakielce.pl i adresem mailowym: sklep@bwakielce.pl,
  telefon:+48 41 378 71 91; +48 41 367 64 47
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z internetowego Sklepu, zasady dokonywania elektronicznego składania zamówienia oraz zasady zawierania umów sprzedaży dostępnych produktów w Sklepie.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy klient Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci internetowej.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej poprzez informatyczne oprogramowanie Sklepu.
 3. Warunkiem technicznym do korzystania ze Sklepu jest dostęp do sieci Internet z wykorzystaniem najpopularniejszych przeglądarek internetowych w aktualnych wersjach (Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari) oraz włączonej obsługi plików cookies.
 4. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
 5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie Sklepu znajdują się informacje o właściwościach produktów, w tym o jego cenie. W przypadku wydawnictw książkowych każdy produkt posiada dodatkowo szczegółowy opis, nazwę wydawcy, rok wydania oraz numer ISBN.
 6. Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 7. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana przez Sprzedawcę w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 8. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 9. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia z uwzględnieniem kosztów przesyłki jest prezentowana w podsumowaniu zamówienia.
 10. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji.
 11. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

 

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na towary w następujący sposób:
  a) na stronie Sklepu (online), korzystając z procedury składania zamówienia;
  b) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienia zawierające wskazanie wybranych towarów na adres: sklep@bwakielce.pl.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9 –15.30.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru towarów w Sklepie, a następnie przejść do „Koszyka”, klikając odpowiednią ikonę, i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 5. Klient podczas składania zamówienia określa sposób płatności.
 6. Dostępne sposoby płatności to: płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym; przelew elektroniczny na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia.
 7. Dostawy realizowane są na terenie Polski poprzez Pocztę Polską, wg obowiązującego cennika.
 8. Paczka priorytetowa do 2 kg – 17 zł
 9. Paczka priorytetowa od 2 – 5 kg – 20 zł
 10. Paczka priorytetowa od 5 – 10 kg – 26 zł
 11. Złożenie zamówienia następuje przy pomocy kliknięcia ikony „Złóż zamówienie” po uprzednim zaprezentowaniu podsumowania zamówienia.
 12. Po złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Złóż zamówienie”. Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep pocztą elektroniczną na adres mailowy podanym w formularzu zamówienia. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Umowa zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Kupującego zamówieniem.

 

IV. REALIZACJA UMOWY

 1. Zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów magazynowych Sklepu.
 2. Zamówienie jest realizowane na adres podany przez Kupującego w zamówieniu jako adres dostarczenia przedmiotu zamówienia lub w przypadku zamówień z odbiorem w siedzibie Sprzedawcy w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach (poniedziałek – piątek w godz. 9.00 –17.00) lub w Galerii Zielona w Busku-Zdroju najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia (wtorek– sobota, w godz. 9.00 –30).
 3. Termin realizacji pozostałych zamówień zależy od miejsca dostawy Produktu, przy czym standardowo nie przekracza on 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 4. Zmian w zamówieniu dokonywać można poprzez kontakt – mailowy (pod adresem sklep@bwakielce.pl) lub telefoniczny (Dzieła sztuki pod numerem telefonu +48 41 378 71 91; Wydawnictwa pod numerem telefonu +48 41 367 64 47).
 5. Braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego towaru Sklep powiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Sklep realizuje na życzenie wysyłki poza granice Polski. Aby dokonać zamówienia prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres: sklep@bwakielce.pl. Ponieważ nie jest to zamówienie standardowe i koszt wysyłki jest wyższy niż na terenie Polski i ustalany każdorazowo zgodnie z cennikiem przesyłek zagranicznych Poczty Polskiej. Ponadto zamówienie opłacone przelewem z za granicy jest droższe o koszty przewalutowania.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy, aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący wysłał do Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 3. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza, o którym mowa w ust. 1 lub przesłać wydrukowany i wypełniony formularz pocztą tradycyjną.
 4. Produkty przeznaczone do zwrotu Kupujący powinien odesłać do Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy, na adres: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce, z dopiskiem „e-sklep – zwrot”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem tego terminu.
 5. Sprzedawca nie odbiera od Klienta Produktów przeznaczonych do zwrotu.
 6. Bezpośredni Koszt odesłania przez Kupującego Produktów przeznaczonych do zwrotu ponosi Kupują
 7. Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy i po otrzymaniu Produktu podlegającego zwrotowi lub dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy, dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący chyba, że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu.

 

VI. REKLAMACJE

 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rę Reklamację można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Jeżeli Produkt ma wady, Kupującemu przysługuje: żądanie wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady lub obniżenia ceny; w przypadku wady istotnej prawo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt na nowy pozbawiony wad lub go naprawi.
 4. W przypadku, gdy reklamując Produkt, Kupujący zażądał jego wymiany na wolny od wad lub złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, winien reklamowany Produkt zwrócić w siedzibie Sprzedawcy lub odesłać Pocztą Polską na adres Sprzedawcy Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce z dopiskiem „e-sklep – reklamacja”, lub po porozumieniu się ze Sprzedawcą w formie przesyłki odbieranej przez kuriera wskazanego przez Sprzedawcę.
 5. Zwrot Produktu następuje na koszt Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i z zachowaniem tego terminu poinformuje Kupującego o sposobie jej załatwienia.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Kupujący otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego Produktu do Sklepu, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób proponowany przez Sklep.
 8. W przypadku złożenia reklamacji w siedzibie Sprzedawcy po jej rozpatrzeniu. Sprzedawca umożliwi Kupującemu odbiór Produktu (wg jego wyboru w siedzibie Sprzedawcy lub poprzez przesyłkę na wskazany adres) lub kwoty pieniężnej na wskazane przez Kupującego konto wraz z przysługującym zwrotem kosztów.
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany Kupującemu wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
 10. W razie stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia Produktu podczas transportu zaleca się, aby Kupujący sporządził w obecności kuriera protokół Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, ma wpływ wyłącznie na usprawnienie procedury reklamacyjnej.

 

VII. USZKODZENIA I BRAKI W TRANSPORCIE, OPÓŹNIENIA

 1. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła ślady uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia, jaki był widoczny.
 1. Ww. sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę telefonicznie pod numerem +48 41 367 64 47 lub mailowo na adres: sklep@bwakielce.pl
 2. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła śladów uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą pod numerem +48 41 367 64 47 lub mailowo na adres: sklep@bwakielce.pl
 3. Kupujący ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Kupujący powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Kupującego powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez firmę spedycyjną kupujący jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.
 4. W przypadku zaginięcia opłaconej przesyłki Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego złoży reklamację w firmie transportowej. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować z Kupującym celem ustalenia czy Kupujący będzie oczekiwał na wynik reklamacji, czy też Sprzedawca ma wysłać ponownie zamówienie (lub zwrócić równowartość zamówienia) przy jednoczesnym zobowiązaniu Kupującego do odesłania pierwszej przesyłki w przypadku jej doręczenia.

 

VIII. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI SERWISU

 1. W celu dokonania zakupu Kupujący zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia, a podane tam dane są przetwarzane jednorazowo przez Sprzedawcę tylko w celu przyjęcia zamówienia, potwierdzenia zamówienia i realizacji zawartej umowy, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. b RODO. Podanie tych danych jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz, które nie wprowadzają w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 3. Dane kupującego nie są przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych, a jedynie podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedającego usługi, tj. firmom zajmującym się realizacją wysyłki towaru oraz innym podmiotom, których udział jest niezbędny do zawarcia i realizacji umowy. Odbiorcami danych mogą być również organy władzy publicznej lub inne instytucje wykonujące zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 4. Administratorem danych Kupującego jest Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Kielcach, 43-300, ul. Kapitulna 2, e-mail: sekretariat@bwakielce.art.pl
 5. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: ido@bwakielce.art.pl
 6. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Kupujący ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRZENIA REKLAMACJI

Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem m.in. poniższych instytucji oraz wg ich procedur:

Federacja Konsumentów
Europejskie Centrum Konsumenckie  
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronie bwakielce.pl
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od następnego dnia od dnia daty jego ogłoszenia. Wszystkie zamówienia na Produkty złożone do tej daty realizowane są wg. regulaminu sprzed zmian.
 3. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących.

 

Formularze do pobrania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.