Katalog „Konteksty: Gołoborze 2020/2021”

25,00

Katalog „Konteksty: Gołoborze 2020/2021”
wydany do wystawy poplenerowej o tym samym tytule

Zamówienie wysyłamy listem
ekonomicznym 4.60 zł / priorytet 5.40

w magazynie

Teksty: Stanisława Zacharko-Łagowska, Krzysztof Zając
Tekst promocyjny: Iwona Sabat, Stanisława Zacharko-Łagowska
Tłumaczenia: Maciej Jęczmiński
Redakcja i korekta: Stanisława Zacharko-Łagowska, Krzysztof Zając
Projekt graficzny / DTP / redakcja techniczna: Monika Cybulska
Copyright © by Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu

wydawca: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
ISBN: 978-83-959770-8-4
2021 rok, str. 74
oprawa klejona: miękka, druk kolor
wymiary: 23 x 21 cm,
zawiera: zdjęcia / tekst, w języku polskim i angielski

Katalog „Konteksty: Gołoborze 2020/2021”
wydany do wystawy poplenerowej o tym samym tytule, zorganizowanej przez Fundację im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu i BWA w Kielcach. Zawiera współczesne fotografie krajobrazowych form Gór Świętokrzyskich – gołoborza na Łysej Górze artystów fotografików: Małgorzaty Sajkiewicz-Kręt, Stanisławy Zacharko-Łagowska, Andrzeja Łady i Krzysztofa Zająca, a także archiwalne prace z Kolekcji BWA autorstwa Pawła Pierścińskiego, Jerzego  Kamody, Jana Spałwana, Jerzego Mąkowskiego i Jana Siudowskiego

Celem wystawy i poszerzonego wydawnictwa jest zarówno przypomnienie i chęć utrwalenia wielkich dokonań artystów Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, jak i ich kontynuacja w dziele dokumentowania i twórczej interpretacji unikatowego krajobrazu Ziemi Świętokrzyskiej. Za zgodą Świętokrzyskiego Parku Narodowego, czworo artystów fotografików weszło bezpośrednio na ruchome kamienie gołoborza i je udokumentowali.
Z obszernych zestawów fotografii, stworzonych w ciągu trzech dni: 8-10 lipca 2020 roku, powstała fotograficzna opowieść o tym niezwykłym miejscu. Opowieść – która ma, podobnie jak w założeniach Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, wymiar zarówno artystyczny, jak i dokumentalny.
Z wstępu do katalogu Stanisłąwy acharko-Łagowskiej:
Unikatowym zjawiskiem związanym z regionem świętokrzyskim jest działalność artystów fotografików Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, na czele z Pawłem Pierścińskim. Wymiernym rezultatem tej działalności są tysiące fotografii, które utrwaliły świętokrzyski krajobraz niemal w ostatniej chwili przed głębokimi, cywilizacyjnymi zmianami, które nieodwracalnie zmieniły jego charakter.
Artyści fotograficy Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, to:
– Paweł Pierściński (1938 – 2017)
– Janusz Buczkowski (1932),
– Wacław Cisłowski (1924 – 1997)
– Tadeusz Jakubik (1925 – 2000)
– Jerzy Kamoda (1927 – 2005)
– Jan Spałwan (1921 – 2004).
Inni fotografujący świętokrzyski krajobraz indywidualiści to:
– Jan Siudowski (1922 – 1982)
– Stanisław Lipka (1913 – 1993)
– Franciszek Gładysz (1903 – 1998)
Oraz aktywnie uczestniczący w zbiorowych prezentacjach KSK:
– Stanisław Sudnik (1921 – 2017)
– Henryk Pieczul (1941)
– Piotr Kaleta (1945)
– Jerzy Piątek (1946)
– Andrzej Pęczalski (1947 – 2013)
– Jerzy Mąkowski (1940).
Na ich fotografiach eksponowana jest przede wszystkim ziemia: geometryczny rysunek miedz, gęsty, pasiasty układ małych poletek, dziwnych kształtów tych, które wydarto skalistym nieużytkom. I zapis znojnej pracy człowieka: w wyoranych konnym pługiem bruzdach. Różnorodności ręcznie obrabianych upraw, wydeptanych ścieżkach, wyjeżdżonych koleinach polnych dróg. To zapis nie mający znamion eksploatacji ziemi – lecz harmonijnej z nią współpracy, pełnej szacunku, ziemi, pojmowanej jako Matka Karmicielka.
Oprócz tych, ikonicznych już, zdjęć, mających, oprócz wartości dokumentalnej, również wielką wartość artystyczną, fotograficy KSK rejestrowali także i inne formy krajobrazowe występujące na Kielecczyźnie, w tym unikatową Puszczę Jodłową i słynne gołoborze na Łysej Górze.

Do tych wszystkich rodzajów działalności KSK odnoszą się wspólne działania Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oraz Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Ich istotą jest dialog z osiągnięciami słynnych kieleckich fotografików, i, w pewien sposób, „nadbudowanie” ich o kolejną warstwę czasu i znaczeń. Nawiązali do ich dokonań i zrealizowali dokumentalno-artystyczną fotograficzną rejestrację tych samych miejsc. Uwiecznili krajobrazy i formy, po niemal pięćdziesięciu latach od czasu ich udokumentowania przez Pawła Pierścińskiego i innych artystów KSK.

Teksty: Stanisława Zacharko-Łagowska, Krzysztof Zając
Tekst promocyjny: Iwona Sabat, Stanisława Zacharko-Łagowska
Tłumaczenia: Maciej Jęczmiński
Redakcja i korekta: Stanisława Zacharko-Łagowska, Krzysztof Zając
Koncepcja i projekt graficzny / DTP / redakcja techniczna: Monika Cybulska
Copyright © by Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu

wydawca: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
ISBN: 978-83-959770-8-4
2021 rok, str. 74
oprawa klejona: miękka, druk kolor
wymiary: 23 x 21 cm,
zawiera: zdjęcia / tekst, w języku polskim i angielski

SKU: 10-1 Kategoria:
Updating…
  • Brak produktów w koszyku.